दिवाणी दावे | दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings


दिवाणी दावे | दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

 ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> भागीदारी संस्थेची मालमत्ता त्रयस्थ व्यक्तीस वादींच्या परवानगीखेरीज हस्तांतर करू नये, अशी निरंतर ताकीद मागणेसाठी दावा
=>  वादींकरिता मुखत्यार म्हणून दावा मिळकतीमधील वादीच्या कब्जेवाहिवाटीस व वादीच्यादि भाडेहक्कास प्र. वादींनी स्वतः अगर इतरां मार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या हरकत अडथळा करू नये, अशी ताकीद प्र.वादींविरुध्द मागणेसाठी दावा 
=> भाडे रक्कम वसुलीसाठी दावा 
=> वेतन वसुलीसाठी दावा 
=> जाहीर ठराव व वाटपाचा दावा 
=> निरंतर ताकीदीचा दावा 
=> मॅडेटरी व निरंतर ताकीदीचा दावा 
=> रक्कम वसुली दावा  
=> जाहीर ठराव व ताकीदीचा दावा  
=> अंतिम निकालापूर्वी मालमत्ता जप्त करण्यासाठी अर्ज 
=> प्रतीवादितर्फे वादीचा दावा रद्द करणेसाठी अर्ज 
=> कोर्ट रिसिव्हर नेमणेसाठी दिलेला अर्ज 
=> कोर्ट रिसिव्हर नेमणेसाठी दिलेला अर्जावर प्र. वादीचे म्हणणे 
=> दिवाळखोर असे जाहीर होऊन मिळण्याबाबत अर्ज
=> दिवाळखोर असे जाहीर होऊन मिळण्याबाबत अर्जास उत्तर 
=> तूर्तातूर्त ताकीद अर्ज 
=> स्थगिती अर्ज 
=> ज्युरीसडीकशन अर्जावर म्हणणे 
=> वादीचा दावा रद्द करणेसाठी अर्ज 
=> कोर्ट कमिशनर नेमणेसाठी अर्ज 
=> हुकूमनामा दुरुस्तीसाठी अर्ज
=> दावा दुरुस्ती अर्ज बोर्डावर घेणे विषयी अर्ज 
=> तूर्तातूर्त ताकीद अर्ज युक्तिवादसाठी बोर्डावर घेणे विषयी
=> महत्वाचे व तातडीचे हुकुम घेणेसाठी अर्ज 
=> दाव्यास अग्रक्रम मिळणेबाबत करावयाचा अर्ज 
=> अपील कालावधीमध्ये ताकीद मागणेसाठी अर्ज 
=> दावा दुरुस्ती अर्ज 
=> मुळ कागदपत्र परत मागण्यासाठी अर्ज 
=> वादीतर्फे दावादुरुस्तीच्या अर्जावर लेखी युक्तिवाद 
=> तडजोड पुरशीस 
=> समन्सची नोटीस दाखऊन बजावणी करण्यासाठी अर्ज 
=> साक्षी समन्ससाठी अर्ज
=> उशीर माफी अर्ज 
=> रेस्टोरेशन अर्ज 
=> न्यायालयीन अवमान याचिका 
=> दिवाणी कोर्टात दाखल करावयाचे कॅव्हेट 
=> दिवाणी कोर्टातील अंतिम निकालानंतर जिल्हा न्यायालयात दाखल करावयाचे कॅव्हेट 
=> दिवाणी कोर्टातील अंतरिम निकालानंतर जिल्हा न्यायालयात दाखल करावयाचे कॅव्हेट 
=> दाव्यास अग्रक्रम मिळणेसाठी करावयाचा अर्ज 
=> अपील कालावधीमध्ये ताकीद मागणेसाठी अर्ज 
=> दुरुस्ती अर्ज मसुदा 
=> वादीतर्फे दावा दुरुस्तीच्या अर्जावर लेखी युक्तिवाद 
=> साक्षीसमन्ससाठी अर्ज 
=> वारस रेकॉर्डवर घेण्यासाठी अर्ज
=> प्रतीवादितर्फे वादीचा दावा रद्द करणेसाठी अर्ज 

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹५००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६० टक्के सवलतीच्या दरात.


हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com

आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र