ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint


ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

 ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> हॉस्पिटलचे डॉक्टर कडून हलगर्जीपणामुळे केलेल्या शस्त्रक्रिये बाबत नुकसान भरपाईची नोटीस 
=> रेल्वेकडून झालेल्या त्रासाबाबत नुकसान भरपाई मागणीसाठी नोटीस 
=> ग्राहक कोर्टच्या निकालानंतर देय रक्कम मागणीची नोटीस 
=> दुरध्वनी सदोषरीत्या खंडित केल्याबाबत कायदेशीर नोटीस 
=> चेकने पैसे थांबविण्याबाबत दिलेल्या सुचनांचे उल्लंघन केल्याने नुकसान भरपाई मागणीसाठी बँकेस कायदेशीर नोटीस 
=> सदोष मशीन विकल्याबाबत नुकसान भरपाई मागणेसाठी कंपनीस कायदेशीर नोटीस  
=> तक्रारदाराच्या खात्यातून खोटा चेक मंजूर केल्याबाबत जिल्हा ग्राहक न्यायालयात बँके विरुद्ध तक्रार 
=> भारत संचार निगम ली. विरुद्ध सेवेतील तृटीबाबत तक्रार अर्ज 
=> तक्रारदाराच्या अर्जा वर बी.एस.एन.एल. तर्फे म्हणणे  
=> ठेव पावतीची रक्कम न दिल्याबाबत पतसंस्थेविरुद्ध तक्रार अर्ज  

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹३००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६६.६७ टक्के सवलतीच्या दरात.


हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com

आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र