इच्छापत्र | Will


इच्छापत्र | Will

ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> इच्छापत्रे 
=> मृत्युपत्र
=> डॉक्टरांचा दाखला 
=> पुतण्याचे लाभार्थ इच्छापत्र 
=> भाऊ व मुलाच्या लाभार्थ इच्छापत्र 
=> अविवाहित व्यक्तीचे इच्छापत्र 
=> मुलबाळ नसलेल्या व्यक्तीचे भाव व भाचेसुनेचे लाभार्थ इच्छापत्र 
=> स्वताच्या मुलास मिळकतीत हिस्सा न देता पत्नी व सार्वजनिक संस्थांचे लाभार्थ इच्छापत्र

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती
हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹२९९/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६६.५६ टक्के सवलतीच्या दरात.


हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com